Priser

Det er vår oppgave å gi deg behandlingsalternativer og kostnadsoverslag som er i tråd med dine ønsker.  Der du er berettiget refusjoner, så ordner vi dette for deg.

Vi informere deg om hvilken behandling og unntak som gjelder.

Vi har direkte oppgjør med HELFO. Det betyr at pasienter som har krav på HELFO-refusjon kun betaler egenandelen til klinikken og så sender vi regning til HELFO på vegne av pasienten.

For mer informasjon og timebestilling, ring: 776 85 781

 

Prisliste (NKR)

Ungtime  

Første undersøkelse med røntgenbilder og enkel tannrens for alle unge under 30 år.

Er du mellom 20 og 30 år gir vi deg 20% rabatt på all tannbehandling.

650
   
Generelle tjenester  
Undersøkelse, røntgenbilder, enkel tannrens, engangsutstyr 1245 - 1445
Undersøkelse 555
Røntgenbilde pr. stk. 145
Bedøvelse 185
Engangsutstyr pr. besøk 150 - 350
Saltblås 300
Mer omfattende tannrens og saltblåsing tidsdebiteres  
   
Fyllingsterapi tannfarget fylling  
1 flate 1 025 (750 - 1250)
2 flater 1 325
3 eller flere flate 1 600
Priser på fyllinger avhenger av plassering, størrelse og tilgjengelighet/vanskelighetsgrad  
   
Rotfylling  
Fortann/hjørnetann 3 500
Liten jeksel 4 500
Stor jeksel 4 950
Prisene inkluderer bedøvelse, røntgenbilder og hygienetillegg. I spesielle tilfeller kan prisen variere.  
   
Kroneterapi  
Porselenskrone (lokal tanntekniker) 6 750
Ved implantatbehandling gis individuelt kostnadsoverslag  
Pris inkludert anestesi og hygienehonorar  
   
Broarbeid   
Pr. ledd 6 000
Ved store broarbeider gis individuelt kostnadsoverslag  
Prisene inkluderer anestesi og hygienetillegg.  
   
Proteser  
Helprotese 8 500 - 16 500
Delprotese 7 700 - 15 500
   
Kirurgisk behandling  
Ukomplisert trekking av tann eller rot fra 1 075
Kirurgisk trekking av tann fra 1 690
   
Estetisk behandling  
Bleking inkludert blekeskinne og blekemiddel, begge kjever 3 500
   
HELFO  
Vi har direkte oppgjør med HELFO  
   
Vilkår  
Avbestilling av time må skje 24 timer før timen per telefon. For avbestilling av time, ring: 776 85 781  
Ikke møtt til time, belastes pr 1/2 time.

450